duminică , 21 ianuarie 2018
Home / ECONOMIC / 29 SEPTEMBRIE, TERMEN LIMITA PENTRU VIZAREA CARNETELOR DE RENTIER AGRICOL

29 SEPTEMBRIE, TERMEN LIMITA PENTRU VIZAREA CARNETELOR DE RENTIER AGRICOL

   In conformitate cu prevederile Ordinului 296/2.327publicat în Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează ca persoanele care beneficiaza de renta viagera pot viza carnetele de rentier agricol pana la 29 septembrie 2017.

,, Prin excepție, pentru anul 2017, persoanele care solicită vizarea carnetului de rentier agricol se prezintă personal ori prin mandatar/curator/tutore, până la data de 29 septembrie 2017, la oricare centru județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al Municipiului București. In judetul Dambovita sunt aproximativ 300 de rentieri agricoli, iar pana la aceasta data, APIA- Centrul Judetean Dambovita a vizat 250 de carnete de rentier. Functionarii din cadrul compartimentului de specialitate al Centrului Judetean au luat legatura telefonic cu toti rentierii care au lasat date de contact si le-au amintit ca viza este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2016.”, au declarat surse din cadrul APIA Centrul Judetean Dambovita.

   Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, însoţită de urmatoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală; procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei.

   În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

   Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată.

   Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2016 poate fi încasată de moştenitori dacă, până la 15 octombrie 2017, vor depune la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului , certificatul de deces , actul de succesiune, B.I/C.I./paşaport al moştenitorului,  împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului , precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

CITEȘTE ȘI ...

APIA PRIMEŞTE SOLICITĂRI PENTRU SUBVENŢIA LA MOTORINĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeste, in luna ianuarie 2018, cererile pentru ajutorul …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *