vineri , 25 mai 2018
Home / ECONOMIC / AJUTOR EXCEPTIONAL PENTRU PRODUCATORII DE LAPTE

AJUTOR EXCEPTIONAL PENTRU PRODUCATORII DE LAPTE

Share

   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  informeaza crescatorii de animale ca pot solicita ajutorul de adaptare excepţional destinat producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor pana la data de 7 iulie 2017, inclusiv. Cererile de solicitare a ajutorului de adaptare exceptional se depun la APIA – Centrul Judetean Dâmbovita.

   Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016, care se încadrează la activitatea „agricultură la scară mică”,  respectiv îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 şi maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în exploataţie cu cod emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

 1. b) au livrat/vândut direct minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016.

   De asemenea, pentru obţinerea ajutorului financiar, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 1. a) să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;
 2. b) produc şi livrează/vând direct lapte, la data depunerii cererii.

      Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutorului  financiar sunt următoarele:

 1. a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/împuternicit legal pentru persoană juridică, denumită în continuare PJ/persoană fizică autorizată, denumită în continuare PFA/întreprindere individuală, denumită în continuare II/întreprindere familială, denumită în continuare IF;
 2. b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
 3. c) copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte;
 4. d) copie de pe prima şi ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii;
 5. e) extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;
 6. f) unul din următoarele documente, după caz: copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
 7. g) unul din următoarele documente, după caz: copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017; copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzare directă datată în anul 2017; copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică; copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II, IF şi PJ.
 8. h) dovadă cont activ bancă/trezorerie.

     Suma cuvenită fiecărui producător de lapte se calculează de către A.P.I.A. prin împărţirea sumei prevăzute  la efectivul eligibil de vaci de lapte, iar plăţile  se efectuează până la data de 30 septembrie 2017.

CITEȘTE ȘI ...

ÎNCĂ DOI MINIŞTRI VIN SĂPTĂMÂNA VIITOARE ÎN DÂMBOVIŢA

Pentru săptămâna viitoare, preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu, a anunţat vizitele în judeţ ale …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *