duminică , 16 decembrie 2018
Home / COMUNICATE / ANALIZA DE ACTIVITATE A PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL JUDEȚEAN ANTICORUPȚIE DÂMBOVIȚA ÎN ANUL 2017

ANALIZA DE ACTIVITATE A PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL JUDEȚEAN ANTICORUPȚIE DÂMBOVIȚA ÎN ANUL 2017

Share

În anul 2017, Direcția Generală Anticorupție, prin Serviciul Județean Anticorupție Dâmbovița, a participat activ în cadrul eforturilor întreprinse de societatea românească și implicit de M.A.I. pentru prevenirea și combaterea corupției, urmărind în mod prioritar consolidarea mediului de integritate la nivelul ministerului, îmbunătățirea relațiilor de cooperare cu celelalte instituții ale statului angrenate în acest demers și, deopotrivă, cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale.

Activitatea preventivă a fost orientată către realizarea obiectivelor și măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, în contextul în care acest document își propune „abordarea trihotomică de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie – prevenire, educaţie, combatere”. Măsurile din S.N.A. au fost transpuse în O.M.A.I. nr. 72/2016 pentru aprobarea Planului de integritate privind implementarea la nivel propriu a Strategiei Naționale Anticorupție, D.G.A. fiind desemnată ca instituţie responsabilă pentru implementarea Planului de integritate, a inventarului măsurilor de transparenţă instituțională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, având atribuţii de coordonare, monitorizare, colectare a datelor şi raportare a acestora către Secretariatul tehnic din cadrul Ministerului Justiţiei.

Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire a corupției, Direcția Generală Anticorupție a stabilit și a supus aprobării ministrului afacerilor interne 3 domenii prioritare pentru anul 2017, respectiv personalul nou-încadrat, personalul cu funcţii de conducere din structurile ce interacţionează direct cu cetăţenii, respectiv personalul din domeniul achiziţiilor publice și suport logistic, sectoare în care a desfășurat cu preponderență activități de instruire anticorupţie. Aceste activități au beneficiat de o nouă abordare bazată pe promovarea discuţiilor libere și dezvoltarea unui dialog constructiv.

La rezultatele pozitive obținute de D.G.A. și-au adus contribuția și ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Dâmbovița care, în anul 2017, au realizat 172 activităţi de instruire (48) şi informare (124) a personalului din cadrul structurilor teritoriale ale M.A.I., unde au fost dezbătute de o manieră interactivă aspectele specifice prevenirii şi combaterii faptelor de corupție. La aceste activități au participat 2450 lucrători, din care 396 cu funcţii de conducere şi 2054 cu funcţii de execuţie.

Relevante sunt următoarele activități desfășurate:

– În perioada 25 – 26.05.2017 Serviciul Județean Anticorupție Dâmbovița, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, cu ocazia Programului Săptămâna „Școala Altfel” a organizat o serie de activități de informare anticorupție care au avut ca scop dezvoltarea atitudinii anticorupție și creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la comportamentul ce trebuie adoptat în relația cu personalul M.A.I., reacția la corupție, noțiuni de drept penal și moduri de sesizare a faptelor de corupție, după cum urmează:

  • 05.2017 – Colegiul Național „CONSTANTIN CARABELLA” din Târgoviște, activitate la care a participat un număr de 20 de elevi împreună cu cadrele didactice coordonatoare de activitate.
  • 05.2017 – Liceul Tehnologic „NICOLAE CIORĂNESCU” din Târgoviște, activitate la care a participat un număr de 36 de elevi, împreună cu 3 cadre didactice.

–     ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Dâmbovița au organizat activități de informare anticorupție a cetățenilor prin promovarea unor mesaje cu conținut informativ-preventiv anticorupție și prin prezentarea unor aspecte privind identitatea instituțională a D.G.A. și competențele acesteia, fiind diseminate participanților flyere cu tematică anticorupție și  „Ghiduri de informare pentru cetățeni în relația cu structurile Ministerului Afacerilor Interne” după cum urmează:

  • la data de 30.05.2017 – pentru marcarea zilei D.G.A.;
  • la data de 26.10.2017 – cu ocazia desfășurării Târgului Tradițional de Sfântul Dumitru din orașul Fieni, județul Dâmbovița;
  • la data de 08.11.2017 – cu ocazia desfășurării Târgului de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din comuna Voinești, județul Dâmbovița;
  • la data de 08.12.2017 – pentru marcarea Zilei Internaționale Anticorupție.

            –  în trimestrul IV al anului 2017, în baza  Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 119 din 2017 privind organizarea activităților cu caracter preventiv în domeniul ordinii și siguranței publice desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul Programului de pregătire psihologică a polițiștilor în vederea creșterii autorității și protecției acestora, ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Dâmbovița în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița – structura Psihologie au desfășurat un număr de 13 activități preventive, iar în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Dâmbovița au desfășurat un număr de 3 activități preventive în cadrul aceluiași program.

În domeniul Relaţiilor cu publicul şi Relaţiilor publice, în anul 2017, activităţile din acest domeniu au deţinut o pondere importantă în arealul de activităţi desfăşurate, având la bază principiul deplinei transparenţe şi deschidere către opinia publică promovat de către D.G.A..

Astfel, au fost consiliate în afara programului de audiențe 19 persoane.

Toate cele 10 petiţii primite au fost soluționate, 7 prin clasare și 3 prin înaintare la unităţile de parchet competente.

 De asemenea, au fost primite 3 apeluri la call center anticorupție 0800.806.806, dintre care 2 au fost soluționate prin clasare și 1 a fost înaintat la unitatea de parchet competentă.

În baza delegărilor dispuse de procurorii de caz, ofițerii de poliţie judiciară din cadrul S.J.A. Dâmbovița au efectuat acte procedurale şi au participat la instrumentarea unor dosare sub directa coordonare a procurorilor de caz din Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița și Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

În anul 2017, s-au efectuat cercetări și au fost înaintate la parchet 60 de dosare penale, 20 fiind iniţiate din sesizare proprie, iar 40 au fost primite de la diferite structuri de parchet.

Pentru derularea corespunzătoare a cercetărilor, unităţile de parchet competente au dispus efectuarea de activităţi într-un număr de 141 ordonanţe de delegare, din care 11 delegări de la D.N.A., 6 delegări de la D.I.I.C.O.T. şi 124 delegări de la alte unităţi de parchet.

Din totalul lucrărilor şi dosarelor soluţionate şi înaintate unităţilor competente de parchet, în    3 dosare penale s-au întocmit 3 rechizitorii de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Cu ocazia activităţilor procedurale derulate, au fost efectuate cercetări cu privire la 20 inculpați.

În referire la cele prezentate, putem concluziona că rezultatele obținute de unitatea noastră în anul 2017 sunt pozitive, iar D.G.A. și-a consolidat rolul de instituție implicată activ în prevenirea și combaterea corupției, Serviciul Județean Anticorupție Dâmbovița fiind evidențiat și premiat cu Diplomă de merit pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea de prevenire a corupției în rândul personalului M.A.I. în anul 2017.

 Ca priorităţi de acţiune pe termen scurt şi mediu, Direcția Generală Anticorupție și-a propus:

  • Implementarea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
  • Îmbunătățirea capacității operaționale de investigare și combatere a corupției la nivelul M.A.I.;
  • Identificarea celor mai bune soluţii pe linia managementului organizatoric și instituțional.

 

SERVICIUL JUDEŢEAN ANTICORUPŢIE DÂMBOVIȚA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *