sâmbătă , 23 februarie 2019
Home / EDUCAȚIE / ÎNCEPE ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRUPA MICĂ LA GRĂDINIŢĂ

ÎNCEPE ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRUPA MICĂ LA GRĂDINIŢĂ

​       În mai puţin de o săptămână, mai exact pe  21 mai, începe înscrierea la grădiniţă în cazul copiilor care acum intră în învățământul preșcolar, la grupa mică. Potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educației şi copiii care sunt deja la grădiniță trebuie reînscriși pentru anul următor, însă în cazul acestora procedurile sunt în derulare. Important de ştiut pentru părinţi este faptul că, în limita locurilor disponibile, pot să fie înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între doi şi trei ani.​ În situaţia destul de frecventă în care  numărul cererilor de înscriere într-o grădiniță este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare, aşa cum au fost aprobate şi comunicate de Ministerul Educaţiei sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în grădinița respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare grădiniță, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *