miercuri , 20 martie 2019
Home / ADMINISTRAȚIE / MODIFICĂRI LA LEGEA ZILIERILOR

MODIFICĂRI LA LEGEA ZILIERILOR

         Au intrat în vigoare modificările la Legea zilierilor, prin care se   introduc reglementări mai clare dar şi câteva noi domenii de activitate în care poate fi folosită munca acestora. În termeni tehnici, zilierul este persoana fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii. Durata activităţii ocazionale prestată de zilier este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă, iar durata zilnică nu poate depăși 12 ore.  Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână şi nici nu va efectua activitate în timpul nopţii.
Ca regulă generală, niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. O altă o  noutate o constituie excepţiile de la această regulă , fiind cazul zilierilor care prestează activități în următoarele domenii:
creșterea animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor; cabalinelor; activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice din subordinea universităților acreditate; activități sezoniere în domeniul viticol.
În toate aceste situații menționate în mod expres de lege, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Un aspect foarte important este că beneficiarul activităților sezoniere nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.
Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta doar în anumite domenii de activitate prevăzute de lege dar este interzisă în restaurante ,alte activităţi de alimentaţie  publică, baruri și alte activităţi de servire a băuturilor .

           Actul normativ introduce și un capitol distinct destinat intermedierii între cererea și oferta de muncă zilieră, respectiv modului în care se face punerea în legătură a beneficiarilor cu zilierii. Această intermediere se realizează de către agențiile de intermediere, acestea trebuind să fie acreditate. Zilierii care ocupă un loc de muncă prin intermedierea realizată de o agenție acreditată, pot presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă de maxim 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *