vineri , 25 mai 2018
Home / CULTURĂ / SĂRBĂTOAREA SF. IER. NIFON – CELEBRARE A CULTURII ȘI SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI

SĂRBĂTOAREA SF. IER. NIFON – CELEBRARE A CULTURII ȘI SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI

Share

Orașul Târgoviște este cunoscut în istorie ca cetate a tiparului vechi românesc, de el legându-se nume importante, precum cele ale: Ieromonahului Macarie, Sf. Ier. Nifon, Sf. Voievod Neagoe Basarab, Matei Basarab sau Constantin Brâncoveanu.

Venirea Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului, la Târgoviște, reprezintă un adevărat act fondator din punct de vedere spiritual și cultural, deoarece el a reașezat, din temelii, viața bisericească de aici și a îndemnat la utilizarea tiparului în activitatea Bisericii. Datorită lui, Voievodul Radu cel Mare a sprijinit, tipărirea, la Târgoviște, a primei cărți de pe teritoriul românesc și anume Liturghierul Ieromonahului Macarie de la 1508.

În conștiința istorică, numele Sf. Ier. Nifon a rămas legat de primele tipărituri de la Târgoviște ale Ieromonahului Macarie: Liturghierul (1508), Octoihul (1510) și Tetraevangheliarul (1512), prin deschiderea extraordinară pe care a imprimat-o Bisericii către lumea culturii și pentru că a orientat Biserica timpului său spre buna receptare și folosire a tiparului.

Efervescența spirituală și culturală ce s-a făcut prezentă în istoria noastră în timpul Sf. Ier. Nifon, a continuat apoi, mărturie fiind dezvoltarea culturală deosebită din timpul Sf. Voievod Neagoe Basarab, ori întreaga epocă a lui Matei Basarab.

Deschiderea Bisericii spre cultură, aprofundată ca urmare a activității Sf. Ier. Nifon, a fost de bun augur pentru Cetatea de Scaun  munteană, acea veche glorie tipografică fiind o amprentă unică a istoriei noastre locale. Așa cum se poate observa chiar și astăzi, la inițiativa Înaltpreasfințitului Mitropolit Nifon al Târgoviștei, Biserica își manifestă din plin deschiderea spre spațiul culturii. Iar aici, mărturie stau numeroasele volume tipărite, an de an, ca celebrare a unor personalități sau instituții ale istoriei noastre vechi, ori ca ajutor pentru buna receptare a credinței de către omul de astăzi.

Remarcabilă este retipărirea, în anii ce au trecut, în ediție jubiliară a operei macariene, la împlinirea a jumătate de mileniu de la apariția fiecăruia din cele trei volume, la inițiativa Mitropolitului Nifon,  în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, prin implicarea unor personalități ale vieții culturale, locale și naționale.

Din această perspectivă, de fiecare dată, 11 august, la Târgoviște reprezintă, nu doar celebrarea personalității Sf. Ier. Nifon, ci și o sărbătoare a culturii și a spiritualității noastre românești, an de an, tipăriturile Editurii Arhiepiscopiei Târgoviștei contribuind la readucerea în prim plan a măreției istoricei a cetății de scaun muntene.

Volumele dedicate Sf. Neagoe Basarab, Sf. Constantin Brâncoveanu, lui Mihai Voievod Viteazul, Matei Basarab, Sf. Antim Ivireanu, ori Schola graeca et latina sunt numai câteva din volumele ce, omagiind peste timp primul centru tipografic de la noi, readuc în memoria contemporanilor credința și cultura înaintașilor noștri.

                             Prof. univ. dr. Agnes Erich

Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște

CITEȘTE ȘI ...

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ – UN REPER IMPORTANT AL VIEŢII CULTURALE MORENARE

        Cea de a XX-a ediţie a Zilelor Bibliotecii Municipale Moreni a debutat ieri dimineaţă …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *