marți , 13 aprilie 2021

Precizări de la CJAS: Liste de așteptare la unele clinici iar altele n-au solicitări pe măsura fondurilor alocate!

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate  contrazice  afirmaţiile conform cărora unii furnizori de servicii paraclinice nu ar mai dispune de fonduri pentru analize de laborator și face următoarele precizări:

          “Bugetul alocat Casei de Asigurări de Sănătate Dâmbovița pentru servicii medicale pentru specialitatea paraclinice (analize de laborator și investigații paraclinice) pentru luna martie 2021 este de 973 mii lei, reprezentând 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, conform  art. 37 din Legea 500/2002 privind finanțele publice.

          Stabilirea pe furnizori a sumelor s-a efectuat cu respectarea criteriilor de repartizare a sumelor contractate stabilite prin norme. După epuizarea sumelor contractate, furnizorii de servicii medicale paraclinice au posibiliatea legală să întocmească liste de așteptare în baza biletelor de trimitere pentru cazurile programabile.

          Precizăm că gestionarea listelor de programare a pacienţilor revine în sarcina exclusivă a furnizorilor de servicii medicale paraclinice, conform obligaţiilor contractuale pe care aceştia şi le-au asumat.”

          În același comunicat se menționează că pentru investigațiile paraclinice necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19, după externarea din spital precum și pentru investigațiile paraclinice necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice și boli cerebrovasculare, furnizorii de servicii paraclinice pot efectua aceste investigații peste valoarea de contract, fără a fi nevoie de întocmirea listelor de așteptare.

          Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița derulează contracte pentru efectuarea investigațiilor paraclinice cu un număr de 20 furnizori din care pentru analize de laborator 14 furnizori, repartizați astfel: Târgoviște –  6 furnizori, Pucioasa – 2 furnizori, Găești – 2 furnizori și Moreni – 4 furnizori

          Întrucât adresabilitatea către furnizori este diferită, ajungându-se la situația ca în timp ce unii furnizori de servicii medicale paraclinice au liste lungi de programare, alţi furnizori nu îşi epuizează valorile lunare de contract, se recomandă asiguraţilor să consulte lista afişată pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate  Dâmbovița pentru a afla care sunt furnizorii ce pot efectua astfel de servicii decontate din bugetul FNUASS. Fondurile alocate sunt la nivel de județ astfel încât să nu apară riscul ca toți furnizorii de servicii paraclinice să își epuizeze concomitent fondurile.

          Începând cu data de 1 decembrie 2020, asigurații pot beneficia de analize de laborator și investigații medicale paraclinice pe întreg teritoriul României, fără a mai condiționa acordarea acestor servicii doar de către furnizorii de servicii medicale paraclinice care se află în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract și medicul care a emis biletul de trimitere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *