duminică , 17 februarie 2019
Home / EDUCAȚIE / ADMITERE 2018 – ÎNCEPE COMPLETAREA OPŢIUNILOR ÎN FIŞELE DE ÎNSCRIERE LA LICEU

ADMITERE 2018 – ÎNCEPE COMPLETAREA OPŢIUNILOR ÎN FIŞELE DE ÎNSCRIERE LA LICEU

     Sâmbătă au fost afişate  rezultatele finale , după contestaţii, la Evaluarea Naţională şi trebuie spus că, după contestaţii,  la nivel național nu s-a schimbat mare lucru: 73,5% dintre elevi au luat note peste 5 la examene, cu 3,4 puncte procentuale mai puțini decât anul trecut.  319 candidați au încheiat examenul de Evaluare Națională 2018 cu media generală 10. La Limba și literatura română, au obținut note peste 5 – 83% dintre candidați, în timp ce 2.089 de candidați au fost notați cu 10 (Spre comparație, în 2017 au fost 1.745 de note 10 la Limba română. O altă comparație relevantă este cu rezultatele de la simularea din 2018 – 63,1% dintre elevii de clasa a VIII-a au luat note peste 5 la simularea examenului de Limba și literatura română).
La examenul de Matematică, 61,3% au note peste 5, iar 1.903 candidați au obținut nota 10 (Spre comparație, în 2017 au fost 4.450 de note 10 la Matematică. La simularea din 2018, doar 33,1% dintre elevi au luat note peste 5 la Matematică).

        Pentru înscrierea la liceu mai sunt de urmat paşii următori:

29 iunie – 3 iulie: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

29 iunie – 3 iulie: Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

30 iunie – 4 iulie: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

9 iulie: Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi şi afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal

10 – 13 iulie: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

13 iulie: Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urmă neinscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere

16-18 iulie: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiile speciale apărute după etapă de repartizare comupterizata, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapă repartizării computerizate

Calendar Admitere Liceu 2018 la învăţământul seral şi cel cu frecvenţa redusă

10 – 13 iulie: Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţa redusă

16 – 18 iulie:  Repartizarea candidaţilor

Admitere Liceu 2018, a doua etapă

18 iulie: Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba modernă ori maternă

3 septembrie: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă

4-5 septembrie: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de limba modernă sau maternă

3-6 septembrie – Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anteriara, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare

7 septembrie: Repartizarea absolvenţilor care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată

7 septembrie: Transmiterea rezultatelor repartizării

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *