luni , 25 mai 2020
STIRI PE SCURT
Coronavirus 25 mai: 18283 de cazuri de la începutul pandemiei, 1193 decese, 177 pacienți la ATIA fost aprobat calendarul examenului de Bacalaureat, sesiunea de vară 2020Președintele Cornel Ștefan acuză sefi de instituții deconcentrate de presiuni și șantaj asupra aleșilor locali PSDâmbovița:207 locuri de muncă disponibileCampanie de conștientizare a pacienților cu afecțiuni oncologice privind riscurile pe perioada pandemieiISU Dâmbovița-25 de intervenții, între care o misiune pirotehnicăCristian Stan, secretarul executiv al PSD Dâmbovița, a dezmințit zvonul privind candidatura la ParlamentÎn 22 de localități au fost raportate pagube produse de secetă , grindină și alunecări de terenTrenurile groazei- potențiale bombe bacteriologiceDâmbovița, criza coronavirus 24 mai: șase cazuri noi în ultimele 24 de oreCezar Preda, mesaj cu prilejul împlinirii a 145 de ani de la înființarea PNLMĂȘTI MEDICALE CU GRAD DE PROTECȚIE 99% FABRICATE LA TÂRGOVIȘTEDâmbovița: Cinci cazuri noi de infectare cu covid-19 în ultimele 24 de oreFirmele de plasare de forță de muncă, luate în colimatorCoronavirus 23 mai: 17857 cazuri confirmate în țară, 3607 români infectați în străinătateMai bine mai târziu: MAI ne lămurește cum este cu “zonele metropolitane”Apreciere și recunoștință pentru personalul medical din prima linieCircul politico- populist cotidian- episodul “măști pentru popor”Corbii Mari, Brezoaiele, Odobești- comune care se dezvoltă prin proiectele promovate de PSD DâmbovițaCompania de Apă- Anunț angajare
Home / COMUNICATE / ALEGE SĂ FII SALVATOR ! ADMITEREA 2019 – 2020

ALEGE SĂ FII SALVATOR ! ADMITEREA 2019 – 2020

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc personal necesar Ministerului Afacerilor Interne, pentru locurile scoase la concursul de admitere în perioada 2019 – 2020, după cum urmează:

 • Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

– Facultatea de pompieri – 50 locuri (34 IGSU; 5 Republica Moldova; 10 Palestinieni; 1 – SIE) şi 1 loc pentru etnie romă;

– Facultatea de ştiinţe juridice şi administrativeDrept – 2 locuri IGSU.

 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” – Boldeşti (sesiunea de admitere ianuarie 2020)

            – Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 locuri (262 IGSU, 5 IGAv, 4 IGPR, 1 Comenduirea Garnizoanei, 1 DGL, 2 SIE) şi 2 locuri pentru etnie romă;

– Maistru militar auto – 25 de locuri (11 IGPR, 4 IGI, 1 DGL, 4 IGJR, 5 SIE).

 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”6 locuri;
 • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”17 locuri;
 • Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”36 locuri;
 • Institutul Medico-Militar16 locuri;
 • Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – 16 locuri;
 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân”10 locuri;
 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 28 locuri;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”46 locuri;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” – 21 locuri;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”62 locuri.

 

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

Cererile-tip de înscriere se depun de candidaţi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa până la următoarele date limită:

 1. a) până la data de 24 mai 2019, în intervalul orar 30 – 15.30 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie-august 2019 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne (M.A.N. și S.R.I.);
 2. b) până la data de 15 noiembrie 2019, în intervalul orar 30 – 15.30 – pentru sesiunea de admitere planificată în sesiunea ianuarie 2020 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

DEPUNEREA DOSARELOR DE RECRUTARE A CANDIDAȚILOR

Candidații care participă la concursurile organizate în 2019 – 2020 pot depune dosarele de recrutare în volum complet, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa până la următoarele date limită:

 1. a) până la data de 14 iunie 2019, în intervalul orar 30 – 15.30 – pentru concursurile de admitere organizate la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și la instituţiile de învăţământ (M.A.N.) care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne;
 2. b) până la data de 13 decembrie 2019, în intervalul orar 30 – 15.30 – pentru sesiunea de admitere planificată în perioada ianuarie 2020 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

OPŢIUNI MULTIPLE

– Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs;

– Candidaţii care formulează mai multe opţiuni trebuie să constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care optează;

– Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv: completarea cererilor de înscriere; constituirea dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere;

– La Academia de Poliţie ’’Alexandru Ioan Cuza” pentru specializările/programele de studii universitare de licenţă ”Drept” şi ’’Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licenţă din cadrul unei singure facultăţi.

EXAMINAREA MEDICALĂ

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării.

 

SUSŢINEREA PROBELOR

Probele eliminatorii în cadrul concursului de admitere: contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice.

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către subcomisii medicale constituite din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu menţiunea apt/inapt, după caz. Existenţa unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implementate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, cu excepția candidaților pentru specialitatea pompieri, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.

Lista nominală cu candidaţii declaraţi inapt pentru admitere şi/sau nepromovat la contravizita medicală se transmite Direcţiei Medicale a MAI prin grija comisiei de concurs constituite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se realizează, după caz, potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 sau ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la proba de evaluare a performanţei fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice – nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

– nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

– încearcă să fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

– nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare şi selecţie.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispoziţiile/metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin site-ul instituţiilor de învăţământ.

ÎNSCRIEREA PENTRU CONCURS

Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

 1. cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs);
 3. alte documente solicitate prin metodologiile/ regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs sau a scutirii de plata a acesteia, avize pentru dovedirea unor aptitudini etc.).

Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată se reglementează de instituţiile de învăţământ prin dispoziţie a preşedintelui Comisiei de admitere.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare la sediile instituţiilor de învăţământ pentru susţinerea concursului de admitere, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresele web ale instituţiilor de învăţământ unde se organizează concursul.

DISPOZIŢII FINALE

Pentru informaţii suplimentare privind documentele necesare pentru înscriere, condiţiile de participare la concurs şi criteriile specifice, persoanele interesate se vor adresa personalului cu atribuţii de recrutare a candidaţilor din cadrul Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa (Târgovişte, Şoseaua Găeşti nr.9), la telefon 0245611212, interior 27126/27125/27004 sau vor putea accesa următoarele adrese de web: www.isudb.ro; www.academiadepolitie.ro; www.scoaladepompieri.ro; www.armyacademy.ro; www.mta.ro;  www.igsu.ro; www.ncoacademy.ro.

 

 

COMPARTIMENT

INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *