Acasă ACTUALITATE Amenzi de până la 50000 de lei pentru arderea miriştilor cu nerespectarea prevederilor legale

Amenzi de până la 50000 de lei pentru arderea miriştilor cu nerespectarea prevederilor legale

de adrian

Având în vedere faptul că în ultima perioadă se constată o creştere a incendiilor de vegetaţie, pentru reducerea arderilor necontrolate de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale rezultate în urma întreţinerii/curăţeniei terenurilor agricole, vă reamintim următoarele:
Arderea miriştii se poate face numai cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • Condiţii meteorologice fără vânt;
 • Parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 • Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 • Desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • Asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingerea eventualelor incendii;
 • Asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 • asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 • arderea miriştii, în cazul terenurilor în pantă, pornind din partea de sus a pantei.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se poate executa numai cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fărăvânt;
 • colectarea în grămezi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • executarea arderii în zone care să nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri material combustibile;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanent a arderii;
 • stingereatotală a foculuiînainte de părăsirealoculuiarderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Arderea vegetaţiei uscate, miriştilor şi a resturilor vegetale:

 • este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură excepţională încazuri de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unorboli sau  dăunători specifici, conform standardelor privind bunele  condiţii agricole  şi de mediu ale terenurilor (GAEC 6.2), reglementate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.352/2015;
 • se poate executa numai cu acordul autorităţi icompetente pentru protecţia mediului şi după informarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu respectarea reglementărilor privind utilizarea focului deschis conform Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării  rurale nr.605/579/2008, precum şiOMAI nr.163/2007.

 
Incendiile de vegetaţie uscată care se produc în apropierea căilor de circulaţie principală, pot constitui cauze ale unor accidente rutiere, soldate cu pierderi de vieţi omeneşti, ca urmare a scăderii vizibilităţii pe drumurile publice, generată de acoperirea carosabilului cu cantităţi mari de fum.
Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice, respective între 25.000 – 50.000 pentru persoane juridice. De asemenea, incendierile din ariile protejate constituie infracțiuni  și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.
 
 
 

You may also like

Lasă un Comentariu