Acasă COMUNICATE ANUNŢ ANGAJARE

ANUNŢ ANGAJARE

de adrian

 
         Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 01.10.2020, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de ANALIST in cadrul DEPARTAMENTULUI IT & C2 posturi
 
 Candidatul ideal:
– Absolvent studii superioare in domeniul Ingineriei sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei (Automatizari si calculatoare, Informatica, Tehnologia informatiei)
– Cunostinte aprofundate de programarea calculatoarelor/dezvoltarea de aplicatii software (NET, PHP, Java)
– Cunostinte de baza despre bazele de date (MS SQL Server, Oracle, MS Access, MySQL, PostgreSQL), sistemele de operare (Microsoft Windows Server, Linux, virtualizare, securitate) hardware calculatoare (servere, statii de lucru, medii de stocare, RAID, retele de calculatoare (Ethernet, LAN, Wan, TCP/IP)
Cunostinte despre modelare, simulare si acordare modele matematice cu aplicabilitate in procese industriale
– Abilitati de comunicare si prezentare- scris si vorbit (fluenta, exprimare clara si concisa)
– Abilitati de rezolvare a problemelor, implicare si dorinta de dezvoltare personala, capacitatea de a lucra
 
Descrierea postului:
– Analiza cerintelor de la clienti, proiectarea, programarea, testarea, implementarea, intretinerea si depanarea de aplicatii software utilizand diferite tehnologii si limbaje de programare, ep tot ciclul de viata a acestora
– Analiza functionalitatii aplicatiilor software, analiza codului sursa si revizuirea aplicatiilor software
– Analiza riscurilor, analiza robustetii si fiabilitatii aplicatiilor
– Modelarea si simularea software, optimizarea functionarii modelelor matematice
– Intocmirea si tinerea la zi a documentatiilor referitoare la sisteme software
– Proiectarea si dezvoltarea de interfete software intre diferite sisteme
– Identificarea si evaluarea de tehnologii software noi, in vederea implementarii
– Participarea la realizarea de specificatii tehnice, dezvoltarea si preluarea controlului asupra codului sursa realizat de terti
– Implementarea politicilor de securitate pentru sistemen, utilizatori si date
– Asigurarea suportului tehnic 24/24 pentru situatii critice.
 

 1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 29.09.2020, ora 12:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
 • Dosar cu sina;
 • Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii, copii certificate calificare
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
 • Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic – Gestiune Personal sau in copii legalizate.

   Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.
 

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila – 01.10.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.
 

 1. Proba practica – 01.10.2020, incepand cu ora 11:00.

       Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.
 
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al
Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.
 
 
 
 
B I B L I O G R A F I E
 
concurs ocuparea postului vacant de ANALIST in cadrul DEPARTAMENTULUI IT & C2 posturi
 

 1. Sisteme de operare Windows, Linux- Internet
 2. Baze de date- Internet
 3. Limbaje programare/dezvoltarea de aplicatii software (NET, PHP, JAVA)- Internet
 4. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

Capitolul II – Domeniu de aplicare
Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;
 
 
 
 
 
 
 
 
BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA
 
 
  

You may also like

Lasă un Comentariu