Acasă COMUNICATE ANUNŢ ANGAJARE

ANUNŢ ANGAJARE

de adrian

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 24.09.2020, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului de INSTALATOR APA-CANAL/ INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE in cadrul FORMATIEI INTERVENTII LOCALITATI RURALESECTOR CANALIZARE-EPURARE- SECTIA TARGOVISTE – 1 POST
Candidatul ideal:                                                                            
– Scoala profesionala sau studii medii de specialitate/certificat de calificare/certificat de competente profesionale in meseria de instalator apa canal/instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze;
– Disponibilitate pentru program prelungit ;
-Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;
– Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres;
– Abilitati fizice, necesare indeplinirii atributiilor specifice postului
– Permis conducere categoria B
– Cunostinte aprofundate legislatie rutiera
 
Descrierea postului:
-Executarea unor lucrari de remedieri avarii/defectiuni la instalatii si utilaje/pe retele de canalizare
-Realizarea unor lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a utilajelor si instalatiilor tehnologice, in scopul prevenirii defectiunilor de natura electrica
-Efectuarea controlului in instalatii corect si la timp.
 

  1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 22.09.2020, ora 12:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;
–  Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
–  Curriculum vitae;
–  Copia actului de identitate;
– Cazier judiciar
– Posesor permis categoria B
– Cunostinte aprofundate legislatie rutiera
– Cazier auto
– Copii diplome de studii liceale de specialitate sau scoala profesionala de specialitate sau certificat de calificare/certificat de competente   profesionale  in meseria de Instalator apa canal/instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
 Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.
Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.
2.Proba scrisa de specialitate – test grila24.09.2020, ora 09:30.
Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.
3.Proba practica24.09.2020, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA
 
B I B L I O G R A F I E
concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de INSTALATOR APA-CANAL/ INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE in cadrul FORMATIEI INTERVENTII LOCALITATI RURALESECTOR CANALIZARE-EPURARE – SECTIA TARGOVISTE – 1 POST

  1. Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe internet
  • Capitolul 3 – Instalatii de canalizare

3.1– Caracteristicile apelor uzate si normele de protectie a mediului
3.7- Instalatii de pompare a apelor de canalizare
3.8- Instalatii locale de epurare a apelor uzate
3.9- Tehnologii de executie si montare a instalatiilor de canalizare
 

  1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Capitolul II – Domeniu de aplicare
  • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

 
3.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

  • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

 

  1. Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Codul Rutier), cu modificarile si completarile ulterioare.

 
BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA
 
 
  

You may also like

Lasă un Comentariu