Acasă ECONOMIC APIA:31 august- data limită pentru vizarea carnetelor de rentier

APIA:31 august- data limită pentru vizarea carnetelor de rentier

de adrian

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură reamintește că  31 august 2020 este termenul limita pana la care rentierii agricoli se pot prezenta pentru obținerea vizei anuale, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti.
În cazul în care se constată neconcordanțe între datele declarate de solicitanţi și datele din documentele atașate la dosarul rentierului, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data clarificării/completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.
Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2019 poate fi încasată de moştenitorii săi.
Pana la această dată, la APIA Centrul Judetean Dambovita s-au vizat 162 de carnete de rentier agricol.
 
 
 
 
 
 
 

You may also like

Lasă un Comentariu