Acasă ACTUALITATE Asistența și îngrijirea medicală a refugiaților din Uraina este asigurată de statul român

Asistența și îngrijirea medicală a refugiaților din Uraina este asigurată de statul român

de adrian

In contextul actual privind conflictul dintre Rusia si Ucraina, avand printre  consecinte un val de refugiați din Ucraina care intra in Romania, pentru clarificarea aspectelor legate de posibilitatile privind accesul acestora in asistenta medicala pe teritoriul Romaniei, CJAS Dâmbovița  face urmatoarele precizari :

Este in vigoare Conventia intre Republica Populara Romana si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, semnata la Bucuresti , la 24.12.1960 si ratificata prin Decretul nr 165/1961

Conventia reglementeaza relatiile dintre Romania si Ucraina , Romania si Federatia Rusa, precum si in relatia Romania si Republica Armenia, in calitate de state succesoare ale URSS si se aplica cu prioritate fata de eventuale dispozitii contrare ale legii romane .

Astfel, cetatenilor ucraineni care intra pe teritoriul Romaniei in conditii legale li se acorda asistenta si ingrijire medicala, in conditiile prevazute pentru cetatenii proprii (romani) ( art 8 pct 1 din Conventie ).

Toate cheltuielile legate de acordarea asistentei medicale in acest caz, se acorda de catre partea romana si nu se deconteaza intre cele doua state, respectiv Romania – Ucrainia ( art 9 din Conventie)

La data de 27.02.2022  a intrat in vigoare O.U.G nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina .

Astfel, pentru cetatenii straini si apatrizii aflati in situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina si intra pe teritoriul Romaniei si care nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr 122/2006 privind azilul in Romania , cu modificarile si completarile ulterioare , se fac aplicabile dispozitiile art. 1 alin (4) din OUG nr. 15/2022 , potrivit carora acestia beneficiaza de aceleasi servicii medicale ca asiguratii romani, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si serviciile cuprinse in programele nationale de sanitate curative .

Pentru cetatenii straini care intra pe teritoriul Romaniei din Ucraina si care solicita o forma de protectie internationala in Romania, se fac aplicabile dispozitiile Legii nr 122/2006 privind azilul in Romania cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit art 17 alin (1)  din acest act normativ, pe durata procedurii de azil, strainii care solicita acordarea unei forme de protectie, au urmatoarele drepturi :

  • m) : dreptul de a primi gratuit asistenta medicala primara si tratament corespunzator, asistenta medicala spitaliceasca de urgenta, precum si asistenta medicala si tratament gratuit in cazurile de boli acute sau cronice care ii pun viata in pericol iminent , prin sistenul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat . Aceste servicii se asigura , dupa caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/si prin alte unitati sanitare acreditate si autorizate conform legii ;
  • m^1) : dreptul de a fi inclus in programele nationale de sanatate publica ce au drept scop prevenirea , supravegherea si controlul bolilor transmisibile , in situatiile de risc epidemiologic ;
  • n) : dreptul solicitantilor de azil cu nevoi speciale de a primi asistenta medicala adecvata ;

Conform art.17 alin (3) din acelasi act normativ, fondurile banesti necesare pentru asigurarea drepturilor prevazute la alin (1) lit.m) si n) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.                                                                            Coroborand prevederile actelor normative mai sus mentionate si tinand cont de principiul aplicarii imediate a legii civile noi, instituit prin dispozitiile art.6 alin (5) si (6) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , cu modificarile si completarile ulterioare, se desprind urmatoarele situatii juridice :

pentru cetatenii ucraineni care au intrat in Romania anterior intrarii in vigoare a dispozitiilor OUG nr. 15/2022 si pentru care s-a deschis dreptul la servicii medicale anterior acestei date, sunt aplicabile dispozitiile Conventiei ;

pentru cetatenii ucraineni care au intrat n Romania anterior intrarii in vigoare a dispozitiilor OUG nr. 15/2022 si pentru care s-a deschis dreptul la servicii medicale ulterior acestei date, sunt aplicabile dispozitiile OUG nr.15/2022 ;

pentru cetatenii straini ( inclusiv cetateni ucraineni ) sau apatrizii aflati in situatii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina si care au intrat in Romania si care nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile dispozitiile OUG nr. 15/2002

               Documentul care se prezinta la furnizorii de servicii medicale , materiale sanitare,medicamente si dispozitive medicale si pe baza caruia se acorda asistenta medicala este documentul de trecere a frontierei de stat, valabil, acceptat de statul roman, cuprins in Lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman, prevazuta in Anexa din Ordinul ministrului afacerilor externe nr 1124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman , cu modificarile si completarile ulterioare , din care sa rezulte ca persoana se incadreaza in categoria cetatenilor ucrainieni sau, dupa caz, a cetatenilor straini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina; o copie a documentului se pastreaza la furnizor.

Furnizorii de servicii medicale intocmesc evidente distincte pentru serviciile medicale ,materialele sanitare, medicamentele ,dispozitivele medicale  acordate persoanelor beneficiare ale OUG nr 15/2022.

 

 

C.A.S. DAMBOVITA

                                                                       DIRECTOR GENERAL

You may also like

Lasă un Comentariu