miercuri , 30 septembrie 2020
Home / SĂNĂTATE / CJAS Dâmbovița- calendarul contractării de servicii medicale pentru semestrul al doilea

CJAS Dâmbovița- calendarul contractării de servicii medicale pentru semestrul al doilea

Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița comunică furnizorilor de servicii medicale și medicamente cu și fără contribuție personală, care nu se află în relație contractuală cu CAS Dâmbovița, următoarea agendă de contractare – sesiunea iunie 2020 :

– Necesarul de servicii medicale pe domeniile de asistență medicală pentru care se stabilește termen de contractare în luna iunie 2020 :

– Asistența medicală primară

– Asistența medicală  ambulatorie de specialitate pentru:

– specialități clinice

– specialități paraclinice

– medicină dentară

– Medicamente cu și fără contribuție personală

– Îngrijiri medicale la domiciliu

 

– Calendarul de contractare a serviciilor medicale și medicamentelor cu și fără contribuție personală, pentru furnizorii care nu se află în relație contractuală cu CAS Dâmbovița, este următorul :

 

Nr.

crt

       DATA Etape în procesul de contractare pentru perioada iulie-decembrie 2020
1. 17.06-22.06.2020 Perioada de transmitere în format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare încheierii contractelor
3. 23.06.2020 Afișarea listei cu dosarele respinse  la contractare, prin afișarea la sediul CAS Dâmbovița și pe site-ul www.casdb.ro
4. 24.06.2020 Termenul limită de depunere a contestațiilor în cazul cererilor de contractare respinse.
5. 25.06.2020 Comunicarea modului de soluționare a contestațiilor.

 

6. 26.06-30.06.2020 Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor pentru perioada iulie-decembrie 2020

 

Documentele necesare încheierii contractelor sunt afișate pe site-ul instituției „wwwcasan.ro/casdb- secțiunea: furnizori servicii medicale – informații contractare anul 2020”.  Menționăm că documentele necesare încheierii contractelor  se transmit exclusiv în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *