sâmbătă , 16 noiembrie 2019
Home / SĂNĂTATE / CJAS DÂMBOVIŢA PRELUNGEŞTE CONTRACTELE CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

CJAS DÂMBOVIŢA PRELUNGEŞTE CONTRACTELE CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

În vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, pentru furnizorii care la data de 30.06.2019 se află în relație contractuală cu CAS Dâmbovița, contractele se prelungesc prin acordul părților până la data de 31.07.2019, prin acte adiționale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre CAS Dâmbovița și aceștia (documente, condiții de eligibilitate, etc.).

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale, respectiv:

– HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul comun MS/CNAS nr. 397/836/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare.

Actele adiționale pentru luna iulie 2019 se încheie până pe data de 28.06.2019, prin semnarea de către ambele părți.

Procesul de contractare pentru perioada august 2019- decembrie 2019, pentru toți furnizorii de servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție în tratamentul ambulatoriu, dispozitive medicale, pe toate domeniile de asistență socială, se desfășoară în luna iulie 2019.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *