Acasă COMUNICATE Compania de Apă- Anunț angajare

Compania de Apă- Anunț angajare

de adrian

A N U N Ț
 
Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 03.06.2020, ora 09:00, la sediul sau din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant  de INSTALATOR APA CANAL/ INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO SANITARE ȘI DE GAZE / LACATUȘ MECANIC în cadrul ATELIERULUI MONTARE CONTOARE – SERVICIUL METROLOGIE – 1 post
Candidatul ideal:
– Studii liceale de specialitate sau şcoală profesională de specialitate sau certificat de calificare/certificat de competenţe profesionale în meseria de instalator apă canal/instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/lăcătuş mecanic;
– Vechime în domeniu: minim 2 ani
– Permis conducere – categoria B – constituie un avantaj;

 • Disponibilitate pentru program prelungit;
 • Lucru in condiţii dificile (intervenţii reţele apă) ;
 • Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;
 • Abilităţi de a lucra în echipă ;

 
Descrierea postului:

 • Montare / demontare / înlocuire apometre, sigilare apometre, indentificare pierderi din cămine de apometre, executare de intervenţii, reparaţii la branşamente şi reţele de apă.

 
1.In vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apă Târgovişte-Damboviţa S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 02.06.2020, ora 12:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

 • Dosar cu şină;
 • –            Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competenţe profesionale în domeniu;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţă care să ateste experienţa în domeniu sau extras REVISAL
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

 
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.
            Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale caror dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.
 

 1. Proba scrisă de specialitate – test grilă06.2020, ora 09:00.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.
 

 1. Proba practică06.2020, începand cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmbovita SA.
 
B I B L I O G R A F I E
 
concurs ocuparea postului vacant de INSTALATOR APA-CANAL/INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE / LACATUS MECANIC în cadrul ATELIERULUI MONTARE CONTOARE – SERVICIUL METROLOGIE TÂRGOVIȘTE –  1 post

 1. Manualul de instalaţii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucureşti, 2010, disponibil pe internet
 • Capitolul 2 – Instalaţii de alimentare cu apă

2.4 – Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece şi caldă pentru consum menajer
2.6 – Reţele exterioare de alimentare cu apă rece din ansambluri de clădiri
2.7 – Instalaţii pentru acumularea (stocarea) apei reci
2.8- Instalaţii pentru ridicarea presiunii apei reci
 

 1. Hotărârea nr. 711 din 26 august 2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţa a mijloacelor de măsurare.

 

 1. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile şi completările ulterioare.
 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor

 

 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II: Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
 • SECTIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

 
 

You may also like

Lasă un Comentariu