Acasă NAȚIONAL De luni, în România va fi stare de urgenţă

De luni, în România va fi stare de urgenţă

de adrian

       Decretarea stării de urgență de către preşedintele Klaus Iohannis începând de luni pe teritoriul României, unde sunt confirmate peste 125 cazuri de coronavirus, presupune măsuri excepționale economice sau de ordine publică şi se poate institui pe o perioadă de cel mult 30 de zile. Durata acesteia poate fi prelungită însă de preşedinte, cu încuviinţarea Parlamentului.
SUA, Italia, Bulgaria și Spania sunt printre statele care au decretat și ele stare de urgență din cauza pandemiei.Starea de urgență este reglementată de articolul 93 din Constituție, dar și de Ordonanța de urgență 1 din 1999.Autoritățile pot limita sau interzice circulația vehiculelor sau persoanelor în anumite zone, pot dispune închiderea temporară a unor stații de carburanți, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice, să dispună raționalizarea alimentelor și a altor produse de strictă necesitate sau să interzică circulația rutieră, feroviară, maritimă, fluvială și aeriană pe diferite rute.
Starea de urgenţă se poate institui pe o perioadă de cel mult 30 de zile.
În funcţie de evoluţia situaţiilor de pericol, preşedintele României, cu încuviinţarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite şi poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia
Ce trebuie să prevadă decretul de instituire a stării de urgență
Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă trebuie să prevadă următoarele:

 • motivele care au impus instituirea stării;
 • zona în care se instituie;
 • perioada pentru care se instituie;
 • măsurile de primă urgenţă care urmează a fi luate;”
 • drepturile şi libertăţile fundamentale al căror exerciţiu se restrânge, în limitele prevederilor constituţionale
 • autorităţile militare şi civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului şi competenţele acestora;
 • alte prevederi, dacă se consideră necesare.

Responsabilitatea pentru gestionarea măsurilor, în cazul instituirii stării de urgență, revine, în principal, Ministerului de Interne.
Autorităţile implicate au următoarele atribuţii şi răspunderi:

 • a) sa întocmească planurile de acţiune şi planurile de ridicare graduală a capacităţii de luptă, în conformitate cu ordinele şi instrucţiunile proprii;
 • b) să dispună depunerea temporară, la organele de poliţie de pe raza judeţului sau a municipiului Bucureşti, a armelor, muniţiilor şi materialelor explozive aflate asupra populaţiei şi să procedeze la căutarea celor nedepuse în termenul stabilit, urmând ca la încetarea măsurii excepţionale acestea să fie înapoiate celor în drept să le deţină; să dispună închiderea temporară a societăţilor care comercializează arme şi muniţii şi să instituie paza acestora;
 • c) să limiteze sau să interzică circulaţia vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore şi să elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulaţie;
 • d) să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun;
 • e) să efectueze razii;
 • f) să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfăşurarea adunărilor publice, a manifestaţiilor sau marşurilor;
 • g) să evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgenţă persoanele a căror prezenţă nu se justifică;
 • h) să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcţiile şi în zonele stabilite şi să ţină evidenţa acestora;
 • i) să protejeze informaţiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; informaţiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgenţă, cu excepţia celor referitoare la dezastre, se dau publicităţii numai cu avizul autorităţilor militare; mijloacele de comunicare în masă, indiferent de natura şi de forma de proprietate, sunt obligate să transmită, cu prioritate, mesajele autorităţilor militare, la cererea acestora;
 • j) să dispună închiderea temporară a unor staţii de distribuire a carburanţilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociaţiilor şi ale altor localuri publice;
 • k) să suspende temporar apariţia sau difuzarea unor publicaţii ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune;
 • l) să asigure paza militară a staţiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a sediilor posturilor de radiodifuziune şi de televiziune publice, a operatorilor economici care deţin capacităţi de importanţă strategică la nivel naţional, precum şi a obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărare, prin punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare; când situaţia impune, dispun oprirea temporară a alimentării cu gaze, energie şi apă potabilă,
 • m) să dispună raţionalizarea alimentelor şi a altor produse de strictă necesitate;
 • n) să emită ordonanţe militare sau ordine, după caz;
 • o) să interzică circulaţia rutieră, feroviară, maritimă, fluvială şi aeriană pe diferite rute;

Măsuri care se pot dispune pe durata stării de urgență:

 • a) aplicarea planurilor aprobate, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale decretului de instituire;
 • b) organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor pentru nevoile autorităţilor publice stabilite să acţioneze;
 • c) închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgenţă, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum şi supravegherea frontierei pe toată lungimea sa.
 • d) rechiziționarea de bunuri, potrivit legii.

Încălcarea prevederilor ordonanțe de urgență sau a ordinelor emise pe timpul stării de urgență atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.
 
 Precizare oficială: Vor fi adoptate doar acele măsuri necesare în combaterea răspândirii noului coronavirus

You may also like

Lasă un Comentariu