Acasă SĂNĂTATE Eliberarea cardului european de sănătate duplicat

Eliberarea cardului european de sănătate duplicat

de adrian

Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița aduce la cunoștința asiguraților faptul că, potrivit Ordinului CNAS nr.1151/2019, publicat în Monitorul Oficial în data de 21.01.2020, pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat , începând cu data de 07.02.2020 asigurații care vor solicita înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate vor putea beneficia, contra sumei  de 8,33 lei, de un card european de sănătate duplicat a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăși perioada de valabilitate a cardului inițial, în următoarele situații: pierdere, furt, deteriorarea cardului european emis inițial, în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis inițial și alte situații justificate.
Persoana asigurată poate solicita casei de asigurări de sănătate în a cărei evidență se află  eliberarea cardului duplicat european de sănătate pe baza următoarelor documente: cerere de eliberare a cardului european de sănătate, copia actului de identitate, dovada plății contravalorii cardului european duplicat și a distribuției acestuia. În cazul modificării datelor personale de identificare, ulterior datei de emitere a cardului european emis inițial, documentele menționate anterior vor fi însoțite și de cardul european emis inițial.
Timpul de emitere a cardului european de sănătate este de 7 zile, iar în cazul certificatului provizoriu de înlocuire a cardului este de 24 de ore. Valabilitatea cardului european de asigurări sociale de sănătate este de doi ani de la data emiterii, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.
Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală devenită necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical planificat pentru afecțiuni preexistente deplasării.
Acordarea tratamentelor devenite necesare, de regulă servicii medicale urgente, în baza cardului european de sănătate, pe durata deplasării asiguraţilor români în statele UE/SEE/Elveţia nu este neapărat gratuită. Tratamentele respective se acordă în aceleaşi condiţii ca şi cele oferite asiguraţilor sistemului social de asigurări de sănătate din ţara de destinaţie. Spre exemplu, dacă asiguratul din ţara de destinaţie plăteşte o contribuţie personală sau o coplată pentru spitalizare, atunci şi beneficiarul de card european aflat în ţara respectivă va achita din surse proprii aceeaşi sumă, fără ca aceasta să-i fie decontată ulterior de casa de asigurări de sănătate.
Cardul european poate fi utilizat la toţi furnizorii de servicii medicale din sistemul de securitate socială din ţara de destinaţie, nu doar la spitalele publice. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european de sănătate se face la nivel interinstituţional.
 

You may also like

Lasă un Comentariu