Acasă ECONOMIC Granturi pentru fermieri și IMM-uri din sectorul agro-alimentar

Granturi pentru fermieri și IMM-uri din sectorul agro-alimentar

de adrian

“Guvernul a aprobat, prin Ordonanța de Urgență nr. 61/2022 acordarea de  micro-granturi pentru fermieri și antreprenori din sectorul agroalimentar- a precizat directorul executiv adjunct al Direcției Județene pentru Agricultură, Adrian Bercu.

Programul acordă două tipuri de ajutoare, constând în  granturi pentru capital de lucru pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro    (valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro), respectiv microgranturi în valoare de 5000 euro, care se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulativ:

-au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;

au obținut o cifră de afaceri/venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019

își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant.”

Beneficiarii pot utiliza micro-granturile pentru cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

 datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

 cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

 cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;

 cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;

 cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;

 cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale

 

 

You may also like

Lasă un Comentariu