marți , 25 iunie 2019
Home / EDUCAȚIE / ÎNCEPE REPARTIZAREA PE ŞCOLI A COPIILOR ÎNSCRIŞI LA CLASA PREGĂTITOARE

ÎNCEPE REPARTIZAREA PE ŞCOLI A COPIILOR ÎNSCRIŞI LA CLASA PREGĂTITOARE

Luni, 25 martie, comisia națională înfiinţată la nivelul MECT procesează cererile tip de înscriere a copiilor la clasa pregătitoare, cu ajutorul aplicației informatice și face repartizarea la școlile de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

          Pe  26 şi 27 martie  , fiecare şcoală procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere iar pe 28 martie 2019 , comisia națională procesează cererile-tip de înscriere şi repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

           Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă se face pe 29 martie.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare are loc după următorul calendar: 

1 aprilie2019 – Şcolile vor afişa procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

2 aprilie – 8 aprilie2019 – Părinţii depun cererea-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

8 aprilie -10 aprilie 2019 – Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

11 aprilie 2019 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

12 aprilie – 19 aprilie 2019 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Aşa cum prevede regulamentul, în această primăvară vor fi înscrişi la şcoală copiii care au implinit vârsta de 6 ani până la 1 septembrie 2019. Şi părinții/tutorii/ împuterniciții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv  îşi pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Potrivit metodologiei, au prioritate la înscriere copiii care sunt în circumscripţia şcolii, adică locuiesc pe străzile adiacente şcolii. În cazul în care într-o şcoală numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, atunci şcoala va aplica criterii de departajare generale și specifice.  a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți; c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *