Acasă ACTUALITATE ISJ Dâmbovița:121de candidați înscriși la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ

ISJ Dâmbovița:121de candidați înscriși la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ

de adrian

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, se va desfășura miercuri, 22 iulie, începând cu ora 10:00, într-un centru de examen – Colegiul Național „Constantin Carabella”din Târgoviște.
Dintre cei 123 de candidați înscriși la începutul anului școlar, au fost admiși la proba scrisă121 decandidați la 23 de discipline de examen, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8(dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).
Având în vedere contextul pandemic care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu data de 11 martie 2020, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții). De asemenea, candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. De asemenea, portofoliul profesional a putut fi transmis și online la inspectoratul școlar, spre evaluare.
La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (34 de candidați), învățământ primar în limba română (21), și educație fizică și sport (13).
Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie în centrele de examen și pe site-uldefinitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12:00.  Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

You may also like

Lasă un Comentariu