marți , 23 iulie 2019
Home / ECONOMIC / Noi domenii în care firmele pot lucra cu zilieri: restaurante, baruri, catering

Noi domenii în care firmele pot lucra cu zilieri: restaurante, baruri, catering

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență 29/2019, care a modificat Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, aceştia pot fi angajaţi şi în alte domenii de activitate. Concret, a fost extinsă lista domeniilor în care firmele pot utiliza munca necalificată cu caracter ocazional, precum și durata acesteia.

Printre domeniile adăugate se numără organizarea expoziţiilor, târgurilor şi congreselor,  restaurante, baruri, catering pentru evenimente, aşa cum rezultă din lista completă a activităților care pot fi desfășurate ca muncă necalificată cu caracter ocazional:

 • a) agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;
 • b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02;
 • c) pescuit și acvacultură – diviziunea 03;
 • d) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823;
 • e) publicitate – grupa 731;
 • f) activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 • g) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149;
 • h) activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
 • i) activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare – clasa 8130;
 • j) restaurante – clasa 5610;
 • k) baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630;
 • l) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9140.

În ce priveşte durata prestării activității ocazionale, potrivit Legii nr. 52/2011, un zilier nu poate presta servicii pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Ca exceptie, această regulă nu este aplicabilă celor care prestează activități în domeniul agriculturii, pe lângă celelalte domenii de activitate prevăzute anterior, respectiv

 •  creşterea animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor,
 •  activităţile sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate,
 •  domeniul viticol.

În aceste cazuri, perioada în care un zilier are dreptul să presteze activitate poate să fie de până la 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic la același beneficiar.

Ordonanţa introduce şi Registrul electronic de evidență a zilierilor, ținut de Inspecția Muncii, şi care   se înființează cel târziu la data de 20 decembrie 2019.

Beneficiarul va avea următoarele obligații cu privire la Registrul electronic de evidență a zilierilor:

 1. a) să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor conform metodologiei şi modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale;
  b) să înregistreze în ordine cronologică toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional;
  c) să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul;
  d) să prezinte Registrul electronic de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *