Acasă ACTUALITATE Obligaţii ale operatorilor de transport alternativ

Obligaţii ale operatorilor de transport alternativ

de adrian

Începând cu data de 1 februarie a.c., au intrat în vigoare prevederile Ordonanței de Urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto.
În conformitate cu art. 2, lit. a din O.U.G nr. 49/2019, activitatea de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto intermediată printr-o platformă digitală, denumită în continuare transport alternativ reprezintă deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deţinător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale conform prezentei ordonanţe de urgenţă printr-o platformă digitală.Transportul alternativ este efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe bază de contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deţinător al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale.
Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 

 1. a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;
 2. b) au inspecția tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni;
 3. c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației;
 4. d) dețin copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ.

Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
 

 1. a) să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani;
 2. b) să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;
 3. c) să dețină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puțin 2 ani;
 4. d) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, infracțiuni privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni contra patrimoniului;
 5. e) să dețină avizul medical și avizul psihologic prin care este declarat apt pentru desfășurarea activității de transport persoane;
 6. f) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive sau să nu fi fost implicat în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

Operatorul de transport alternativ are următoarele obligații:
 

 1. a) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ autoturisme pentru care au fost emise în prealabil copii conforme ale autorizației de transport alternativ;
 2. b) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ numai autoturisme înscrise pe platforma digitală;
 3. c) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ doar autoturisme care respectă prevederile art. 22 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență;
 4. d) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ conducători auto care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 23 din prezenta ordonanță de urgență;
 5. e) să nu transmită copia conformă a autorizației de transport alternativ către alt operator de transport alternativ sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizată în scopul efectuării transportului alternativ;

f) să pună la dispoziția conducătorului auto documentele prevăzute la art. 24 din prezenta ordonanță de urgență;

 1. g) să raporteze operatorului platformei digitale orice modificare a informațiilor și datelor furnizate acestuia în maximum 48 de ore de la apariția oricărei astfel de modificări;
 2. h) să efectueze transportul alternativ numai prin intermediul unei platforme digitale cu avizul tehnic valabil, eliberat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Datele referitoare la valabilitatea avizelor eliberate vor fi publicate pe site-ul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

 
Conducătorii auto au următoarele obligaţii:
 

 1. a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul;
 2. b) să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate;
 3. c) să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activităţii de transport efectuate;
 4. d) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;
 5. e) să se supună controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniu şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de legislaţia în vigoare;
 6. f) să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;
 7. g) să informeze în termen de 24 de ore operatorul de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informaţii referitoare la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitală;

h) să efectueze cursa doar cu un autoturism înscris pe platforma digitală

You may also like

Lasă un Comentariu