Acasă ACTUALITATE OM nr. 3:Documentele care expiră pe perioada stării de urgenţă pot fi preschimbate în termen de 90 de zile

OM nr. 3:Documentele care expiră pe perioada stării de urgenţă pot fi preschimbate în termen de 90 de zile

de adrian

 
Art 12 – (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgenţă, eliberate de autorităţile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
 
Art 13 – (1) După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activităţi permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins:

 • „(21) Suspendarea temporară a activităţii comerciale potrivit alin.(1) nu se aplică:
 • a) vânzării produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 • b) vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.’
 • (2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art 14 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:

 • a) Poliţia Română, Jandarmeria Română şi poliţia locală pentru măsurile prevăzute la art.1 – 4;
 • b) Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, direcţiile de sănătate publică şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 5;
 • c) Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia locală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura prevăzută la art.7;
 • d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru măsura prevăzută la art.8;
 • e) Autoritatea Navală Română şi direcţiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art.9.
 • (2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
 • (3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Art 15 – (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
(2) Prevederile art. 4 şi 5 din Ordonanţa militară nr. 2/2020 îşi încetează aplicabilitatea.
 
(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin 2 zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.
 
 
 

You may also like

Lasă un Comentariu