miercuri , 26 februarie 2020
Home / ADMINISTRAȚIE / Plan de Dezvoltare pentru Incluziunea Romilor elaborat la nivelul GAL Titu

Plan de Dezvoltare pentru Incluziunea Romilor elaborat la nivelul GAL Titu

La Titu a avut loc conferinţa de promovare a proiectului “Plan de Dezvoltare pentru Incluziunea Romilor  la nivelul  GAL Titu”, la dezbatere fiind prezenţi reprezentanţii celor 11 unităţi administrativ – teritoriale din componenţa Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală dar şi reprezentanţi ai etniei rome, direct interesaţi de bunul mers al acestei aplicaţii. Proiectul a fost prezentat de Cătălin Anghel, managerul GAL-ului şi secretarul Ion Nicolae.

Aceştia au amintit că  GAL Titu a introdus pentru prima dată în Strategia de Dezvoltare Locală  (SDL) pentru perioada 2016-2020, o măsură distinctă pentru integrarea populației minorității rome la nivelul teritoriului în cursul anului 2016.

De aici şi proiectul care a constituit subiectul  dezbaterii, având ca obiectiv specific  creșterea implicării mediului public și asociativ prin acțiuni de incluziune socială a populației de etnie romă de la nivelul teritoriului, prin acțiuni de informare, mediere și planificare.

Valoarea alocată a fost de  5000 euro, potențialii beneficiari fiind  instituțiile publice, cât și private mai ales din rândul ONG-urilor care reprezintă interesele minorității rome. Ca obiectiv general a fost stabilită elaborarea unui plan de dezvoltare pentru incluziunea romilor la nivelul teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală TITU și promovarea acestuia în rândul populației.

Perioada de implementare a fost de  10 luni de la data semnării contractului de finanțare iar în urma prezentării şi a discuţiilor a reieşit că au fost obţinute rezultatele propuse, anume  elaborarea Planului de dezvoltarea locală pentru incluziunea romilor din teritoriul GAL Titu și promovarea acestuia.

Toţi participanţii la discuţii au fost de acord că acest prim proiect reprezintă un început,  că este mare nevoie de proiecte mai ample pentru incluziune socială, mai ales că un procent important din populația teritoriului GAL TITU, respectiv 9,6%, este reprezentat de minoritatea etnică romă.

Am remarcat şi disponibilitatea membrilor GAL-lui de a rezolva problemele minorității rome, interesul pentru  accesarea și absorbția de fonduri nerambursabile care au ca destinaţie dezvoltarea comunităţilor şi integrarea socială şi profesională a romilor.  Pentru asta este nevoie de  proiecte concrete, distincte, vizând incluziunea romilor în societate și reducerii discrepanțelor de nivel de trai între etnii în strategiile de dezvoltare locală ale UAT-urilor , de eliminarea comportamentului  și atitudii discriminatorii față de persoanele aparținând etniei rome în instituțiile publice locale (administrație, școli, cabinete medicale) şi de o reprezentare mai bună a minorității la nivelul instituțiilor publice cu putere de decizie.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *