Acasă EDUCAȚIE Reguli pentru încheierea mediilor în învățământul primar, gimnazial și liceal

Reguli pentru încheierea mediilor în învățământul primar, gimnazial și liceal

de adrian

Ministerul Educației a stabilit  modalitățile de încheiere a situației școlare, cu precizarea că, pentru învățământul ante-preșcolar și preșcolar nu este cazul încheierii situației, dar activitățile cadrelor didactice continuă și acestea mențin legătura cu copiii.
Pentru încheierea mediilor, Ministerul Educației a prevăzut mai multe situații în care se încheie mediile, atât pentru învățământul primar, cât și pentru gimaziu și liceu.
Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două calificative pe semestrul al II-lea, se încheie situația școlară semestrială cu aceste calificative.
Situația 2: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfășurată online.
Situația 3: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, al doilea calificativ pentru semestrul al II-lea va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului din primul semestru.
Situația 4: Dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea, media anuală devine media semestrului I.

  • Cum se încheie mediile la învățământul gimnazial și liceal, postliceal și profesional:

Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea, se încheie media cu aceste note.
Situația 2:Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfășurată online, pentru a doua notă.
Situația 3: Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, a doua notă pentru semestrul al II-lea va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.
Situația 4: Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea media anuală devine media semestrului I.
Situația 5: Dacă media din primul semestru este mai mică decât 5, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine media anuală (ca la examenul de corigență).

You may also like

Lasă un Comentariu