marți , 26 mai 2020
Home / ACTUALITATE / S.O.S. PĂDUREA!

S.O.S. PĂDUREA!

Din nefericire, în România se pierd anual sute de hectare de pădure din cauza incendiilor, pagubele fiind cu atât mai mari dacă ţinem seama de consecinţele pe care acestea le presupun pe termen scurt (modificarea peisajului, dispariţia faunei sau florei, uneori aparţinând speciilor rare) sau pe termen lung (reconstituirea biotopului). Ambianţa originală a pădurii este foarte dificil de restaurat (prin reîmpădurire) şi durează mulţi ani.

Recomandările ISU “Basarab I” Dâmboviţa pentru prevenirea incendiilor la fondul forestier.

În vederea evaluării şi diminuării riscului de incendiu la fondul forestier, anual, inspectorii din cadrul ISU „Basarab I” Dâmboviţa execută controale de prevenire la Ocoalele Silvice din judeţ şi, periodic, activităţi de informare preventivă a populaţiei, atât cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor de pădure, cât şi la modul de comportare în cazul producerii lor, distribuind diverse materiale informative (plante, flyere, afişe) în acest sens.

Pentru a preveni producerea unor evenimente ce duc la distrugerea vegetaţiei, fondului forestier sau altor bunuri din zonele împădurite, deţinătorii şi administratorii de păduri au obligaţia de a lua măsuri de protecţie antiincendiu.

Pentru formarea unui comportament preventiv adecvat al cetăţenilor, atunci când merg să se relaxeze la o plimbare prin pădure sau la un grătar în aer liber, ISU “Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte câteva măsuri ce trebuie respectate pentru prevenirea incendiilor la fondul forestier:

 • respectaţi instrucţiunile personalului silvic şi semnificaţia indicatoarelor de securitate în zonele turistice;
 • instalarea corturilor şi grătarelor se face numai în locurile de popas special amenajate în acest sens, având la îndemână mijloace pentru stingerea focului;
 • pregătiţi focul pentru prepararea mâncării doar în locuri special amenajate, cât mai îndepărtate de vegetaţie şi în nici un caz pe timp de secetă excesivă ori în condiţii de vânt;
 • nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat;
 • înainte de plecare asiguraţi-vă că focul este stins. Stropiţi cenuşa cu apă, până ce jarul este stins complet;
 • dacă întâlniţi focuri lăsate de alţii, stingeţi-le;
 • supravegheaţi în permanenţă copiii şi nu îi lăsaţi să se joace cu focul;
 • resturile de ţigări nu se aruncă la întâmplare;
 • menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori sticlele;
 • anunţaţi imediat orice incendiu pe care il observaţi la 112 !

*   *   *

Atunci când sunteţi surprins de un incendiu de pădure, vă recomandăm:

 • Nu intraţi în panică!
 • Îndepărtaţi-vă de incendiu!
 • Puteţi interveni pentru stingerea unui început de incendiu, numai dacă sunteţi sigur că nu vă puneţi viaţa în pericol;
 • Anunţaţi imediat pompierii, sunând la 112;
 • Dacă fumul este dens, acoperiţi-vă nasul şi gura cu o batistă sau cârpă curată;
 • Dacă hainele v-au luat foc, protejaţi-vă faţa şi rostogoliţi-vă pe pământ pentru a stinge flăcările.

Un incendiu în pădure poate fi provocat accidental prin descărcări electrice atmosferice, din cauza secetei şi vântului (atunci când solul şi litiera se usucă în ritm accelerat), eliberând substanţe volatile ce favorizează propagarea incendiului, dar de cele mai multe ori este provocat de acţiuni neglijente ale omului.

În această perioadă, dată fiind cantitatea de vegetaţie uscată existentă, cel mai mare pericol îl reprezintă incendiile de vegetaţie produse în apropierea sau în interiorul suprafeţelor împădurite care, în condiţii de vînt, se propagă rapid la arbori, conducând la arderea unor suprafeţe mari de pădure.

Alte surse care pot provoca incendii sunt: focurile de tabără, focurile utilizate pentru prepararea mâncării, jocul copiilor cu focul şi jarul/scânteile purtate de vânt.

Cetăţeni, nu uitaţi ! Protejând PĂDUREA, protejaţi VIAŢA!

 

INFO BACKGROUND

LUNA PĂDURII, unul din cele mai importante evenimente silvice şi ecologice, se desfăşoară anual în România, în perioada 15 martie – 15 aprilie, având scopul de a sensibiliza cetăţenii şi factorii decizionali cu privire la importanţa pădurilor, a rolului esențial pe care îl au în menținerea echilibrului ecologic.

Aceast eveniment îşi are începuturile încă din anul 1872, când a debutat organizarea sărbătorii sădirii arborilor în SUA, ca o consecinţă firească a accentuării despăduririlor. În România, în anul 1902, Spiru Haret a organizat pentru prima oară acest eveniment sub denumirea „Sărbătoarea sădirii arborelui”.

În ţara noastră, majoritatea ecosistemelor naturale sunt specifice pădurilor şi prezintă o mare diversitate faunistică şi floristică, favorizată de poziţia geografică, de varietatea reliefului, de condiţiile hidrologice, climatice şi evoluţia solului.

Pădurea reprezintă „aurul verde” al Pământului, fiind cel mai important factor stabilizator al mediului înconjurător. Autentice laboratoare ale naturii, pădurile împreună cu celelalte spaţii verzi, reprezintă o bogăţie de nepreţuit pentru fiecare aşezare urbană, fiind, datorită acţiunilor antipoluante, veritabile uzine de sănătate şi de echilibru ecologic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *