sâmbătă , 20 iulie 2019
Home / CULTURĂ / SĂRBĂTOAREA SF. IER. NIFON – EVENIMENT CULTURAL CENTRAL AL VECHII CETĂȚI DE SCAUN MUNTENE

SĂRBĂTOAREA SF. IER. NIFON – EVENIMENT CULTURAL CENTRAL AL VECHII CETĂȚI DE SCAUN MUNTENE

Cetate a tiparului vechi românesc, orașul Târgoviște este locul unde a apărut primul Liturghier ortodox din lume, în anul 1508, prin strădania Ieromonahului Macarie, dar și locul unde au apărut numeroase alte capodopere tipografice, fiind unul din orașele românești cu profunde reverberații istorice și culturale.

Venirea Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului, la Târgoviște, a reprezentat  un adevărat moment fondator din perspectivă spirituală și culturală, deoarece el a îndemnat, cu osârdie, la utilizarea tiparului în misiunea bisericească.

În urma stăruitoarelor sale îndemnuri, Ieromonahul Macarie a tipărit la TârgovișteLiturghierul (1508), Octoihul (1510) și Tetraevangheliarul (1512), oferind o excepțională deschidere Bisericii către lumea culturii și impulsionând tipărirea de carte pe melagurile noastre.

Mărturie a efervescenței spirituale inițiate de  către Sf. Ier. Nifon este reprezentată de epoca de înflorire culturală din timpul Voievodului sfânt Neagoe Basarab și de cea din timpul lui Matei Basarab.

Aceste importante momente istorice, culturale, sunt aprofundate și readuse în memoria contemporanilor de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon al Târgoviștei, prin numeroasele volume tipărite de-a lungul timpului, de către Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, ca celebrare a culturii cărții și a gloriei primului centru tipografic românesc.

Biserica își manifestă astfel din plin deschiderea către spațiul culturii, mărturie fiind numeroasele volume tipărite, an de an, ca celebrare a unor personalități sau instituții ale istoriei noastre naționale.

De asemenea, este remarcabilă retipărirea, în anii ce au trecut, în ediție jubiliară, a operei macariene, la împlinirea a jumătate de mileniu de la apariția sa, la inițiativa Mitropolitului Nifon, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, prin implicarea unor personalități ale vieții noastre academice și culturale.

Astfel, sărbătoarea de la 11 august, de la Târgoviște reprezintă un moment de celebrare a personalității Sf. Ier. Nifon și o sărbătoare a culturii și a spiritualității noastre românești, fiindcă an de an, tipăriturile Editurii Arhiepiscopiei Târgoviștei contribuie la readucerea în prim plan a măreției istoricei Cetății de Scaun muntene.

                                                                     Prof. Univ. Dr. Victor Petrescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *