joi , 22 august 2019
Home / ECONOMIC / SCHEMĂ DE SPRIJIN PENTRU ÎMPĂDURIRI SAU REALIZAREA DE PERDELE FORESTIERE

SCHEMĂ DE SPRIJIN PENTRU ÎMPĂDURIRI SAU REALIZAREA DE PERDELE FORESTIERE

Până pe 28 iunie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură desfăşoara  sesiunea de depunere a cererilor de sprijin in cadrul schemei de ajutor de stat Sprijin pentru prima împădurire si crearea de suprafeţe impadurite.

     Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora.  În categoria deţinătorilor publici de teren agricol şi neagricol sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora. În categoria deţinătorilor privaţi de teren agricol şi neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

  1. a) să realizeze trupuri de pădure de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,5 ha sau să realizeze perdele forestiere de protecţie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,1 ha;
  2. b) terenurile utilizate să fie agricole;

     Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costurile standard pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole stabilite de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (ICAS) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti, după cum urmează:

(1) costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împădurire;

(2) costurile standard aferente lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) şi cele două categorii de teren (agricol, neagricol);

(3) costuri standard aferente împrejmuirii plantației forestiere. Împrejmuirea plantației forestiere va fi prevăzută în proiectul tehnic în cazurile în care aceasta este identificată ca fiind necesară;

(4) costurile standard aferente lucrărilor de întreţinere a plantaţiei pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioadă de maximum 6 ani. Perioada în care se efectuează lucrările de întreţinere a plantaţiei este stabilită în cadrul proiectului tehnic de împădurire;

(5) costurile standard pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) pentru maximumdouă lucrări de îngrijire a arboretelor, efectuate după închiderea stării de masiv;

(6) costuri standard aferente compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani începând cu anul de înființare a plantației;

(7) costuri pentru refacerea plantației în cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării celei de a doua lucrări de întreţinere a plantaţiei din cursul primului an de împădurire;beneficiarul are dreptul să solicite numai o singură  dată refacerea plantației pe aceeași suprafață; atât în cazul terenurilor agricole, cât și în cazul terenurilor neagricole, cuantumul plății pentru refacerea plantației va fi de până la maximum 75% din costul standard aferent lucrărilor de înființare a plantației pe terenuri agricole;

(8) costuri standard legate de lucrările de întreţinere a plantaţiei pentru anul 1 sau pentru anul 2, după caz, pentru suprafaţa plantaţiei neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, în cazul apariției acestuia până la efectuarea celei de a doua lucrări de întreținere a plantației.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *