marți , 23 iulie 2019
Home / SOCIETATE / STIMULENTE FINANCIARE PENTRU ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR PE PERIOADA VACANȚEI

STIMULENTE FINANCIARE PENTRU ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR PE PERIOADA VACANȚEI

         Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmbovița reaminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă pe perioada vacanţei. Conform Legii nr. 72/2007 actualizată, privind stimularea încadrării în munca a elevilor și studenților, angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacantelor beneficiază, pentru fiecare persoană de un stimulent financiar lunar egal cu 250 de lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

          Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv. Pentru a beneficia de stimulentul menționat, angajatorii trebuie să încheie cu AJOFM Dâmbovița o convenție, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacantelor.

         În vederea încheierii convenției, angajatorii depun la agenție o cerere însoțită de următoarele documente:

– tabelul nominal cuprinzând elevii și studenții încadraţi;

– adeverința eliberata de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau de student și urmează cursurile într-o forma de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresă a perioadei de vacanta;

– actul de identitate al elevului sau studentului;

– copia contractului de munca;

– declarația pe propria răspundere că  angajatorul nu se regăsește în una dintre următoarele situații:

  • a încadrat în munca elevii și studenții anterior datei de începere a vacantelor stabilite potrivit legii;
  • a beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar, pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

       Până la acest moment, 8 agenți economici au solicitat setul de documente în vederea încheierii unei convenții cu AJOFM Dâmbovița.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *