Acasă COMUNICATE UAT Pucioasa anunț atribuire

UAT Pucioasa anunț atribuire

de adrian

aferent procedurii :

ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL UAT ORAŞ PUCIOASA PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL – 2022

 Valoare alocată: 50.000,00 lei, cu TVA inclus pentru „Categorii de proiecte/acţiuni sportive/activităţi de implementare a programelor sportive de utilitate publică”

 Procedura este reglementată de Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al UAT ORAŞ PUCIOASA pentru activităţi nonprofit de interes local.
Pentru „Categorii de proiecte/acţiuni sportive/activităţi de implementare a programelor sportive de utilitate publică”  au fost depuse, în termen, 2 cereri de finanţare nerambursabilă.

Ca urmare a procesului de evaluare , membrii comisiei de evaluare numită prin Dispoziția Primarului nr. 340 / 06.04.2022, au stabilit atribuirea  contractelor pentru asociaţiile stabilite câştigătoare, după cum urmează :

 

PROPUNERE PROIECT VALOAREA PROIECTULUI
Asociaţia Clubul Sportiv TONIKA Pucioasa-„Dezvoltarea activității sportive de baschet în orașul Pucioasa prin  participarea la Festivalul Național de Minibaschet 2021 – 2022 ”

    87,60 puncte

Total: 27.500,00 lei  , din care 2.500,00  lei contribuție proprie și 25.000,00 lei cu TVA inclus – finanțare nerambursabilă Buget Local.
Asociaţia Clubul Sportiv KIDAVA Pucioasa-„ Mișcare, sănătate și performanță prin Karate ”  

   87,20 puncte                     

Total: 27.500,00 lei  , din care 2.500,00  lei contribuție proprie și 25.000,00 lei cu TVA inclus – finanțare nerambursabilă Buget Local.

 

U.A.T. ORAȘUL PUCIOASA, adresă STR. FÂNTÂNILOR NR.7, telefon/fax 0245232277/ 0245232276, cod fiscal 4280302, atribuie contractele de finanţare nerambursabilă beneficiarilor mai sus menţionați, conform punctajului acumulat, în conformitate cu regimul finantărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al UAT ORAŞ PUCIOASA pentru activităţi nonprofit de interes local.

 

 

 Primarul Oraşului Pucioasa,

Ing. ANA CONSTANTIN EMILIAN

 

You may also like

Lasă un Comentariu