marți , 17 septembrie 2019
Home / SOCIETATE / ZIUA STATISTICIANULUI – 160 DE ANI DE STATISTICĂ OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA

ZIUA STATISTICIANULUI – 160 DE ANI DE STATISTICĂ OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA

Ca știință și metodă de lucru pentru multe domenii de activitate, statistica are o tradiție milenară și a evoluat de-a lungul timpului datorită nevoii de cunoaștere, odată cu celelalte științe cum ar fi matematica, economia, sociologia, scriind istoria în cifre relevante și pline de semnificații. Astăzi este unanimă părerea că fără statistică nu știm ce am fost, ce suntem și ce am putea deveni. Piatra de temelie pentru formarea sistemului statistic național a fost pusă acum 160 de ani în urmă, în 12 iulie 1859, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna Ordonanţa Domnească nr. 276, de înfiinţare a Oficiului Central de Statistică Administrativă, din Principatele Unite. La 4 august 1862, după recunoaşterea definitivă a Unirii Principatelor de către Marile Puteri europene, Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de unificare a Direcţiunii Statistice a Moldovei cu Oficiul Statistic din Muntenia rezultând  Oficiul Statistic pentru Principatele Unite cu sediul în Bucureşti. După marea Unire de la 1 Decembrie 1918 s-au înfiintat și unitățile teritoriale de statistică, respectiv birourile de statistică judeţene, de pe lângă prefecturi. Înaintaşii noştri au fost iluştrii economişti ai secolului al XIX-lea, Dionisie Pop Marţian şi Ion Ionescu de la Brad, care s-au completat reciproc, primul venind cu multe cunoştințe dobândite la Viena, al doilea având experienţă şi cunoştinţe temeinice privind teritoriul țării şi specificul românesc. D.P. Marţian a fost primul conducător al statisticii oficiale, între anii 1859 – 1865. La progresul acestei instituţii şi-au adus contribuţia foarte mulţi oameni de seamă, cu diverse specializări, majoritatea fiind oameni de cultură, cu pregatire multidisciplinară : economişti, sociologi, filosofi, diplomaţi, geografi, istorici, matematicieni, medici, etc. care, cu pasiune şi patriotism, indiferent de greutăţile de ordin material și conceptual, au continuat şi au dezvoltat munca de statistică oficială, în context european. Dintre promotori amintim pe: Costache Negruzzi, acad. prof. Dimitrie Gusti, dr. Leonida Colescu, dr. Sabin Manuilă, dr. Anton Galopenţia, acad. prof. Nicolas Georgescu – Roegen, dr. Virgil Madgearu, acad. prof. Gheorghe Mihoc, acad. prof. Grigore Moisil, acad. Octav Onicescu şi mulţi alţii. De-a lungul anilor statistica oficială şi-a modernizat propriile metode de cercetare, s-a adaptat din mers noilor cerinţe informaţionale, progresului tehnologic, contribuind din plin la integrarea României în structurile NATO şi UE. Capitolul ,, Statistica” a fost printre primele încheiate, din aquis-ul comunitar. Statistica românească a evoluat în deplină armonizare cu legislația europeană, cu prevederile Biroului de Statistica al UE, EUROSTAT și cu programele de guvernare ale statului român, indiferent de orientarea politică a acestora. Cercetările statistice s-au înmulțit și diversificat, metodele de colectare a datelor on-line și electronic sunt prioritar utilizate, căile de comunicare, diseminarea electronică a infomațiilor sunt mereu îmbunătățite și cât mai prietenoase. În primele 6 luni din 2019, conducerea Institutului Național de Statistică a contribuit eficient la rezolvarea dosarelor pe domeniile Statistică socială și economică, pe perioada președinției României la Consiliul Europei. Totodată, anul 2019 marchează includerea statisticii oficiale românești în cea mai elitistă și performantă familie statistică a lumii, consfințind înaltul grad de profesionalism al statisticianului român: Comitetul de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Statisticienii sunt conștienți de responsabilitatea pe care o au, de a satisface cerințele tot mai diversificate ale utilizatorilor de date statistice şi de a dezvolta cultura statistică în societate şi  vor  ca statisticile sa fie fiabile, relevante, să fie utilizate în luarea deciziilor de politică economică și socială, îmbunătățind viața , a generațiilor viitoare, având grijă de mediu și de resursele planetei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *